top of page

BOZP a

PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • zpracování dokumentace BOZP v souladu s platnými předpisy

 • poradenská činnost

 • kontrolní činnost

 • školení zaměstnanců

 • vyšetřování pracovních úrazů

 • zastupování při jednání s orgány státního dozoru

 

Požární ochrana 
 • zpracování dokumentace PO v souladu s platnými předpisy

 • poradenská činnost

 • kontrolní činnost

 • školení a příprava zaměstnanců

 • zastupování při jednání s orgány státního odborného dozoru

 • montáž a kontrola provozuschopnosti hasících přístrojů
  a požárních vodovodů - vnitřní a venkovní hydranty, suchovody

 • kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů - požární okna, dveře 

bottom of page