Úklidové

služby

Vnitřní úklidy
  • úklidové práce dle parametrů jednotlivých prostor
    (mokré čištění, suché stírání prachu a pavučin, luxování, desinfekce)

  • dodávky a doplnění hygienického materiálu
    (toaletní papíry, mýdla, ručníky, vůně do rozprašovačů, desinfekční tablety)

  • denní servis

  • speciální čištění - nestandardní povrchy
    (anti-elektrostatické povrchy, silná znečištění)

  • speciální čištění - potravinářské provozy

  • suché čištění

  • čištění tlakovou vodou i tlakových vzduchem

  • odstávání speciálními průmyslovými vysavači

  • chemické čištění vysoce účinnými biologicky odbouratelnými přípravky

  • čistění vnitřních částí strojních zařízení a technologických rozvodů
    (vzduchotechnik, klimatizace)

  • čištění provozů s výskytem nebezpečných látek

 

Vnější úklidy 
  • zimní údržba venkovních ploch (odstraňování sněhu a zmrazků,
    solení a inertní posyp pochozích ploch, odvoz sněhu, sněhová pohotovost)

  • úklid pochozích komunikací (zametání, sběr odpadků,
    odstranění spadaného listí)

  • čištění střech, fasád a prosklených částí budov (včetně výškových prací)

  • odstraňování graffiti a žvýkaček

Konferenční servis
  • obsluha konferenčních místností při jednání

  • průběžný úklid nečistot v zasedacích místnostech a okolí

  • úklid a sběr nádobí z konferenčních místností po ukončení porad a schůzek

  • pravidelný úklid kuchyněk a odpočinkových místností

  • sběr a mytí nádobí

 

Eko systém
  • ekologicky šetrné úklidové prostředky s příslušnými atesty a certifikáty

  • přesné dávkování použitých prostředků dle doporučení

  • třídění odpadu

  • pronájem odpadových nádob pro tříděný odpad

  • použití 100% recyklovaného spotřebního hygienického materiálu