top of page

Úklidové

služby

Vnitřní úklidy
 • úklidové práce dle parametrů jednotlivých prostor
  (mokré čištění, suché stírání prachu a pavučin, luxování, desinfekce)

 • dodávky a doplnění hygienického materiálu
  (toaletní papíry, mýdla, ručníky, vůně do rozprašovačů, desinfekční tablety)

 • denní servis

 • speciální čištění - nestandardní povrchy
  (anti-elektrostatické povrchy, silná znečištění)

 • speciální čištění - potravinářské provozy

 • suché čištění

 • čištění tlakovou vodou i tlakových vzduchem

 • odstávání speciálními průmyslovými vysavači

 • chemické čištění vysoce účinnými biologicky odbouratelnými přípravky

 • čistění vnitřních částí strojních zařízení a technologických rozvodů
  (vzduchotechnik, klimatizace)

 • čištění provozů s výskytem nebezpečných látek

 

Vnější úklidy 
 • zimní údržba venkovních ploch (odstraňování sněhu a zmrazků,
  solení a inertní posyp pochozích ploch, odvoz sněhu, sněhová pohotovost)

 • úklid pochozích komunikací (zametání, sběr odpadků,
  odstranění spadaného listí)

 • čištění střech, fasád a prosklených částí budov (včetně výškových prací)

 • odstraňování graffiti a žvýkaček

Konferenční servis
 • obsluha konferenčních místností při jednání

 • průběžný úklid nečistot v zasedacích místnostech a okolí

 • úklid a sběr nádobí z konferenčních místností po ukončení porad a schůzek

 • pravidelný úklid kuchyněk a odpočinkových místností

 • sběr a mytí nádobí

 

Eko systém
 • ekologicky šetrné úklidové prostředky s příslušnými atesty a certifikáty

 • přesné dávkování použitých prostředků dle doporučení

 • třídění odpadu

 • pronájem odpadových nádob pro tříděný odpad

 • použití 100% recyklovaného spotřebního hygienického materiálu

bottom of page